Å være rollemodeller i idretten

De beste i sitt felt vil alltid bli fulgt med argusøyne. Enten de er toppidrettsutøvere eller de er sangstjerner. Å være på topp handler nemlig om å skille seg ut på en positiv måte. Å klare noe som ikke andre klarer, å prestere på et høyt nivå. Medfødt talent er selvsagt en viktig årsak til at man når dette nivået, men dette må videreutvikles. Tenk på det som edelsteiner fanget i fjellveggen. Hvis man behandler edelsteinen bra, gjør de rette tingene, blir resultatet helt fantastisk. Det samme gjelder for rått talent. Trenere, kostholdseksperter og andre må støtte talentet på den rette måten for å få de ønskede resultatene.     

Mange forskjellige rollemodeller

I media snakker man ofte om rollemodeller. Idrettsstjerner som gjør det utmerket i sin sportsgren, blir opphøyet til rollemodeller. Treningsopplegg, kosthold og livsvalg blir gjennomgått og vurdert. Det er ikke bare utøverne som blir rollemodeller. Trenere og kostholdseksperter blir også trukket frem som rollemodeller. Deres rolle er å sikre at utøveren har et optimalt kosthold og et skreddersydd treningsopplegg.  Alt for å sikre at utøveren får maksimalt ut av treningsopplegget for å kunne levere på toppnivå. Utøverens familie blir også gjerne trukket frem som rollemodeller. Hva gjorde de for å inspirere utøveren til å satse og til å jobbe videre. Hva slags støtte gav de og hvorfor fungerte dette?

Går rollemodellen etter i sømmene

Vi mennesker observerer andre mennesker hele tiden, vi er tross alt flokkdyr.  Ulempen med dette er at vi gjerne blir svært opptatt av alt rundt dette individet, spesielt det som skiller seg ut. På mange måter er vi opptatt av å finne feilen hos andre. Derfor er det ikke enkelt å være en rollemodell. Jeg jobber litt som trener og vet at folk følger nøye med på hva jeg holder på med. Mine hobbyer inkluderer selvsagt å trene, løpe og holde meg i form. Samtidig så elsker jeg også å spille strategispill, finne tre rette og la ballen løpe. Ikke noe galt i dette, jeg er tross alt ikke på toppnivå. Andre rollemodeller har det vanskeligere. Jo mer de vinner, jo mer rettes søkelyset mot dem. Det stopper ikke ved det sportslige heller. Hele livet granskes, spesielt hvis rollemodellen ikke følger sine egne råd og opplegg. Da blir dette gjerne slått stort opp. Ikke helt unaturlig. Tross alt vet de hva de skal gjøre, de har oppskriften og hvis de ikke selv følger oppskriften, hvorfor skal andre?

Noen å skylde på

Noen å skylde på

Et annet utakknemlig aspekt ved å være en rollemodell er at man blir en målskive når ting går galt. Hvorfor førte ikke kostholdsplanen og treningen til en pallplassering? Har ikke utøveren hatt nok fokus eller er det planen som er for dårlig? Uflaks er ikke et ord som brukes i slike sammenhenger. Alle vil ha svar og forsikring om at det samme ikke skjer igjen. Hvordan skal treningen legges opp fremover, hva med kostholdet og får utøveren nok hvile? Både utøveren og alle rundt settes under lupen. Hva har de gjort feil og hva kan de gjøre bedre. Å være en rollemodell under slike forhold er ikke enkelt. Det er stressende og kan gå ut over livskvaliteten, noe som igjen går utover prestasjonene. Så det å være rollemodell kan være svært negativt. Det er viktig å finne en balansegang.

Hvorfor skal vi vite alt?

Vi som er lidenskapelig opptatt av en spesiell idrett, ønsker å kunne forutse resultater. Ofte ønsker vi også å satse penger på resultatet.  Jeg har fulgt noen idrettsutøvere gjennom flere år, og mener å kunne se en utvikling. Dette er en hobby for meg, og selvsagt blir man engasjert i slikt.

Hvorfor skal vi vite alt?

Jeg bruker informasjonen for prøve å forutse resultatene og da er jeg selvsagt nysgjerrig på hva utøveren gjør. Er utøverne ute om natten og fester, har dette en påvirkning på resultatene. Det kan også si noe om hvor dedikert utøveren er. Samtidig forstår jeg godt at folk er forskjellige. Noen får ekstra energi av å være ute og være sosial. Andre må ha 8,5 timers søvn for å prestere bra. Derfor ser jeg at det kan være urettferdig å dømme folk etter samme standard.

Se på det som er viktig

Å være på topp i sitt felt, uansett hva slags felt, er ingen dans på roser. Det er mange øyne som følger med hele tiden og heier på deg når du gjør det bra. Ulempen er at ros og applaus kan snus til kritikk på et øyeblikk. I en idrett eller i en bransje hvor marginene er å ørsmå, er dette bekymringsverdig. Det blir derfor viktig å begynne å sette klare grenser mellom hva som er privatliv og unntatt offentligheten og hva som er offentlig. Å beskytte stjernene må etterhvert komme på dagsorden for å sikre rett fokus. Vi som er fans må være med på å skape en balansegang.