Barn og idrett

Barn og idrett

Jeg har selv erfaring med hvordan det er å ha barn, som driver med en eller flere idretter. Jeg kan skrive under på at det ikke er en lett sak, å gjøre de rette tingene for at barnet skal utvikle seg rent sportslig. Jeg har aldri vært av de som jager mest på, men heller hatt fokus på lek og moro. Men hvor grensen går, og når man skal begynne å forvente mer – er ikke noe lett spørsmål å svare på. Jeg tror nok det også er veldig individuelt, alle barn er ikke like -på samme måte som oss voksne. Men det heter seg jo at «barn er barn» og dette er noe vi må huske på, også når det kommer til idrett og idrettsglede for barnet. De må ha glede av det de driver med, hvis gleden uteblir så kommer aldri resultatene heller.

Enkelt å drepe idrettsgleden

Det finnes mange tips og råd, om hvordan man unngår å drepe idrettsgleden hos barn og ungdom. Men uansett er det lett å gå i en del feller, så det er all grunn til å sette seg nærmere inn i hva som er typiske feil vi voksne gjør. Hva vi voksne gjør og sier, er langt mer viktig enn det vi kanskje tenker over til daglig.

Barnets prosjekt – ikke foreldrene sitt

Vi voksne er rollemodeller for barna, både våre egne barn men faktisk for andre sine barn også. Dette betyr at vi kan fremme deres motivasjon, men også like lett hemme den. Det er her mye av utfordringen ligger, hvordan man skal opptre i møte med barn og ungdom på idrettsbanen.

Unngå for all del press

Enten om vi snakker om resultater eller det å bedrive en idrett, så skal ikke barnet eller ungdommen føle at de presse til det. Vi trenger ikke å gå lenger enn til oss selv, det er ingen som føler glede ved å gjøre noe man gjør under press. For et barn eller en ungdom, er dette enda mer viktig enn for oss voksne. Dette vil på sikt gjøre dem stresset, og resultatene vil mest sannsynlig aldri komme. I de fleste tilfeller, så velger den unge og håpefulle å avslutte hele prosjektet. Det er viktig at de har et personlig eierforhold til det de driver med, altså at det er de selv som er prosjekteier – og ikke mor eller far eller treneren for den saks skyld.

Unngå for all del press

Selvbestemmelsesteorien

Dette er et ord alle voksne kan lære seg med en gang, og ikke minst lese seg opp på hva den innebærer. Det ligger vel mye i ordet, nemlig det at barnet skal ha selvbestemmelse. Dette gjelder ikke bare idrett, teorien kan for eksempel ha mange likehetstrekk med en skolehverdag. Et barn eller ungdom som ikke trives på skolen, vil sjelden eller aldri få gode karakterer. Vi voksne må med andre ord ta på oss den «pedagogiske hatten»

Egne årsaker til å være med i idrett

Belønning, press og kontroll, dette er tre ord som har ødelagt mange fremtidige idrettsstjerner. Og dessverre er det mange av oss voksne, som bruker dette som virkemidler i møte med barn og ungdom. Men poenget er at det ikke virker, eller det vil si det virker – men mot sin hensikt.

Trivsel og læring, skjer når barnet har selvbestemmelse. Motivasjonen til spesielt barn, er ofte det å ha det moro og sosialt med andre barn. Om man da mikser dette det press og urealistiske forventninger, blir resultatet ofte noe vi ikke ønsker.