Løpekonkurranser for barn

Løpekonkurranser for barn

Det er vanlig at det i tillegg til voksenkonkurranser også avholdes løpekonkurranser for barn, på deres nivå, eller at man arrangerer egne konkurranser for barn. Hvis man for eksempel ser på sykkel, så har Tour de France også en konkurranse for barn som heter Tour de Kids, dette kan man også finne eksempel på innen løpesporten.

Man har for eksempel junior-konkurranser og ungdomsklasser innenfor hver sportsgren, for å gjøre det mer rettferdig i forhold til alder og fysisk form. I dag så kan vi høre at friidrettsstjernen Henrik Ingebrigtsen vil starte egen barneløpsserie innen friidrett for å øke rekrutteringen og for at barn og ungdom skal få oppleve glede med friidrett.

Ulike arrangementer

Tinestafetten er en populær friidrettskonkurranse for barn og ungdom. Den arrangeres hvert år og er for alle, påmeldingen skjer gjennom skolen. Norsk friidrett er opptatt av å legge til rette for barn og ungdom og har flere arrangementer. Et eksempel er Friidrettens dag som bestilles gjennom skoler eller klubber/lag for organisering gjennom Norsk friidrett. Dette er et åpent tilbud hvor man kan bestille utstyr og tilbehør til arrangementet gjennom nettbutikken hos Norsk friidrett. Således så kan skoler arrangere egne aktivitetsdager med utgangspunkt i Norsk friidretts egne planer og opplegg, som man kan hente via nettsiden.

I tillegg så arrangeres det sommerleir hvert år i Skien og Skien fritidspark, for ungdommer som er interessert i friidrett. Her vil det være mye moro og aktiviteter, og også profesjonelle trenere og idrettsutøvere vil også delta. Nestlé-lekene er et annet arrangement for barn fra Norsk friidrettsforbund som man kan arrangere selv ved hjelp av utstyr og materiell fra Norsk friidrettsforbund. Det inkluderer både aktivitet og ernæringskurs.

Et annet arrangement i regi av Norsk friidrettsforbund er Lerøy-lekene. Dette er et stevne som skal gi friidrettsglede på tvers av fylkesgrenser. Det er viktig å poengtere at lekene for barn og ungdom som arrangeres av Norsk friidrettsforbund er inndelt i 4 kategorier: løp, hopp, kast og kappgang.

Ulike arrangementer

Når det gjelder kategorien løp, så opererer Norsk friidrettsforbund med øvelsene sprint, lengre løp, hekkeløp, hinderløp, stafett, og løp utenfor bane. For at man skal kunne utføre disse konkurransene gjennom klubber og skoler, så må man ha tilgjengelig en friidretts-, idretts-, eller løpebane i nærheten, og Norsk friidrettsforbund har forklaringer når det gjelder mål og distanser på banen.

Norsk friidrettsforbund arrangerer også Junior-NM innen flere friidrettsøvelser, også løping. I 2019 så ble Junior-NM i friidrett arrangert i Sigdal. Hvis man for eksempel ser på resultater for U20 menn, så var vinneren på 100 meter Filip Bøe. På 200 meter var vinneren Andreas Haara Bakketun, og på 400 meter var også dette vinneren. Vinneren på 800 meter var Sigurd Tveit.

På 1500 meter var vinneren Tobias Grønstad, og på 5000 meter så var vinneren Jonathan A. Vedvik. I tillegg så inkluderer Junior-NM i friidrett følgende løpekonkurranser for for eksempel menn U20: 110 meter hekk, 400 meter hekk, 3000 meter hinder, 3000 meter kappgang, og 1000 meter stafett. Junior-NM i friidrett i 2020 blir arrangert på Askøy.