Norway Cup

Vi har et stort engasjement for barn og ungdom idretten her i landet. Og det er bare positivt i alle ledd, og det styrker rekrutteringen til idretten mot de som i dag er i toppen av norske idrettsutøvere.

Foreldre, lag, ildsjeler og foreninger stiller enormt mye opp for de unge håpefulle talentene våre. De legger ned utrolig mye tid og ressurser for og gi de unge et godt tilbud som mulig, noe som igjen gjør at de fortsetter ivrig i sine forskjellige idrettsgrener.

Fotballturnering

Det som er den største Norske idretts arrangementet er Norway Cup, det er nok også det største på verdensbasis når det gjelder ungdoms idrett.

Det er Bækkelaget Sportsklubb som står bak arrangementet med Frode Kyvåg som fronter det hele.

Her er det alderstrinnet i fra seks år og opp til 19 år som er gjeldende, så det blir flere vinnere her. Det deles opp i forskjellige alderstrinn hvor det kåres vinnere i hver gruppe.

Første gangen Norway Cup ble arrangert var i 1972, så det har holdt på i mange år nå, det blir lagt til samme tidspunkt hvert år som er uke 31.

Turneringen har vokst jevnt og trutt med tiden og nå er det omtrent 6000 kamper som blir spilt under hver turnering, her sier det seg selv at det er ett kjempemessig arbeid som legges ned i forkant for og få alle ting på plass før første kampen starter.

Dette har blitt et enormt populært stevne for barn og ungdom verden over, det stiller opp mellom 1400 og 1600 lag her hvert år fordelt på rundt 55 nasjoner det sier jo alt om omfanget av Norway Cup.

Klasser

Klassene er delt opp i alder og type fotball med gutter og jenter i hver sin klasse igjen. Det er fem forskjellige klasser i 11`er fotball, en klasse i 9`er fotball og fire klasser i 7`er fotball. Disse klassene er like for både gutter og jenter.

Spilletidene er også forskjellige, det går på aldersgruppene, to runder på 15 minutter for de på 11 og 12 år, to runder på 20 minutter på de på 13 og 14 år, to runder på 25 minutter på de på 15 og 16 år, mens de eldste på 17 til 19 år spiller to runder på 30 minutter.

De har også tilrettelagt det fint for de minste alderstrinnene også, nylig startet de med tre mot tre kamper som foregår på små baner uten målvakter. Da et det kun tre spillere fra hvert lag ute på banen om gangen, disse kan så byttes ut underveis i spillet uten at kampen stanses.  Her er det alderstrinnet fra seks til 11 år for både gutter og jenter.

Det er mange forskjellige regler som gjelder under turneringen.

Det var også Norway Cup som ble de første til å anerkjenne kvinnefotballen i Norge, jentene har vert med helt i fra starten av Norway Cup mens den Norske Fotballforbundet ikke anerkjente kvinnefotballen før fire år senere.

Det blir gitt ut spesielle priser og utmerkelser under stevnet, en av dem er for den beste norske klubben, det er en vandrepokal som gis ut hvert tredje år og heter Rolf Hofmos minnepokal. Den går til den klubben som viser de beste resultatene gjennom tre år.