Vi heier på deg

Jeg har tidligere skrevet litt, om dette med å motivere barn og ungdom til å trives med idretten de bedriver. Jeg tenkte å ta det et steg videre, og se litt på de mest vanlige fellene vi voksne går i. Det er som alt annet, at det sjeldent finnes noen fasit.

Vi heier på deg

Slik er det å jobbe med mennesker, men jeg tror nok det å jobbe med barn og ungdom – har flere fellesnevnere, enn det å jobbe med voksne mennesker. Barn og ungdom er enklere å jobbe med, men på samme tid kan vi gjøre mye skade om vi glemmer prinsippene. Når jeg snakker om voksne i denne sammenhengen, er det både foreldre og trenere jeg tenker på.

Mestring, eierskap og tilhørighet

Jeg startet tidligere med å komme litt inn på Selvbestemmelsesteorien, i denne ligger det viktige psykologiske behov som alle mennesker er avhengige av. I alle fall om vi skal ha fremgang, og trives med det vi driver med. Den er ikke forskjellig fra barn & ungdom, til oss voksne. Den må bare justeres og tilpasses den aldersgruppen, den er ment brukt innenfor. Mestring, eierskap og tilhørighet, kan også byttes ut med ordene; Kompetanse, autonomi og mestring. Men i møte med barna, bruker man ikke slike fremmedord, det er hva man fyller ordene med som er det viktige.

Skuffet over barnets innsats og resultater

Skuffet over barnets innsats og resultater

Om man kjenner en egen skuffelse over hva barnet presterer, da har man kommet inn i en sirkel som ikke er bra. En del bruker denne skuffelsen til å få barnet til å trene mer, det kan også være at man bruker trusler eller belønningsmetoden. Dette er ikke greit, og du vil ikke oppnå noe som helst positivt. Slutt for all del med dette, om du opptrer slik er det du som er prosjekteier. Dette vil ikke barnet like, og vil på kort eller lang sikt miste all glede ved det hun eller han driver med. Positiv forsterkning er det noe som heter i hundeterminologien, nemlig forsterk det som er bra og gi dette oppmerksomhet. Litt i retning «Vi heier på deg» fremfor det motsatte, som ofte er negativt ladet. Gi fra deg fjernkontrollen, du er kun en mentor og det er ikke ditt liv eller fremtid vi snakker om. Det er ingen som ønsker å fjernstyres, og aller minst barna våre.

Fokus på resultater

Frafall i barne- og ungdomsidrett, er i veldig stor grad relatert til følelsen av å ikke være flink nok. Barnet selv kan føle seg flink, men kan brytes ned av oss voksne. Vi kan lett rive ned en god selvfølelse hos barnet, ved å stadig fokusere på nye og høyere krav. Ha fokus på det positive, mer enn det negative. Husk dette med å være en god pedagog.